WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYNAJEM SAL Drukuj

SALA WIDOWISKOWA -  120 - 170 osób

KOSZT WYNAJMU: pierwsze 3 godziny - 168 zł /netto/

każda kolejna godzina - 53 zł /netto/

 

 

SALA LUSTRZANA -  40 - 50 osób

KOSZT WYNAJMU: pierwsze 3 godziny - 90 zł /netto/

każda kolejna godzina - 27 zł /netto/

 

 

SALA KAMERALNA - 25 - 30 osób

KOSZT WYNAJMU:  1 godzina  - 30 zł /netto/